post image

Sera Otomasyon Sistemlerinin Faydaları

Sera otomasyon sistemleri, günümüzde yetiştiricinin üretimdeki verimini ve kalitesini arttırmak üzere; yarı otomatik kontrol sistemleri ve tam otomatik kontrol sistemleri olarak kullanımı tercih edilmektedir.

Ticari seralardaki üretimi olumsuz yönde etkileyebilecek çevresel faktörler, otomasyon sistemler ile kontrol altında tutulabilir. 

Otomasyon ideal ortam şartlarını korur

Isı, nem, havalandırma ve ışık seviyeleri gibi çevresel faktörleri yönetmek, sera yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken unsurlardandır.

Sera otomasyon sistemleri, üreticinin üretim sırasında karşılaştıkları zorlukları azaltarak kontrollü ve rahat bir üretim ortama imkan sunar. Otomasyon sistemleri ile sera sistemleri sürekli olarak üretimin izlenimine gerek duyulmadan, üretimin her adımına entegre edilerek yetiştiricinin çalışma yükünü azaltır.

Düşük enerji bütçesi ile üretim

Sera otomasyon sistemlerinin üreticiye sağladığı önemli faydalardan biri, genel üretimde gerekecek enerji kullanımının az oluşudur. Entegre bir otomatik sistemin kurulumunda gerekecek sermaye ise sağladığı tasarruflar ile kendisini amorti etmektedir.

Gelişen teknoloji ile birçok modelde olabilen otomasyon sistemleri, düşük ve yüksek bütçeli yetiştiricilerin kullanımına olanak sağlamaktadır. Verimsiz kullanılan enerji birçok üreticiyi maddi olarak zor durumda bırakmaktadır. Bu durumda kullanılacak otomasyon sistemleri, üreticinin verimini arttırmakta ve bütçesini korumaktadır. 

Zorlu iklim şartlarına karşı önlem

İklim şartlarının zorlu ve tutarsız olduğu bölgelerde, ortam şartlarını dengede tutan entegre bir otomasyon sistemi, yetiştiricilerin yardımına yetişir. 

Normalden daha soğuk veya daha sıcak geçen bir mevsimde, üreticinin üretimine devam etmesi gerekmektedir. Bu gibi anormal mevsim şartlarında eğer üretimin kontrolü üreticide olursa üretimin devamlılığı sağlanabilmektedir. Otomasyon sistemleri ile üretici, yetiştirme alanının ısısını nemini hatta aldığı ışığa kadar kontrol edebilir. Kullandıkları entegre sistemler ile ortamın kontrolünü kolayca yapabilir ve üretim risklerini neredeyse sıfıra indirebilirler. Mevsim şartları ne olursa olsun yetiştirici yaptığı hızlı müdahaleler ile üretimdeki kaybı minimuma indirerek üretimdeki verimliliğin artmasını sağlar. 

 

İhtiyaca göre otomasyon sistemleri

Sera yetiştiriciliğinde kullanılan otomasyonlar tercihleriniz ve bütçenize göre geliştirilebilir. Otomasyon sistemlerinde, basit sistemlerden, karmaşık sistemlere ve tam entegre gibi bir çok seçenek mevcuttur.

Yetiştirme kapasitesi daha küçük olan bir yetiştirici, üretiminde tutarlılığı sağlamak ve işçilik maliyetlerini düşürmek için sadece birkaç ana sistemi otomatikleştirerek serasında kullanımı isteyebilir. Kullanılan sistem ne kadar rahat olarak kullanılıyorsa karşılaşabilecek sorunların çözümü de o kadar kolay olmaktadır. 

Örnek olarak; kontrol sisteminde yer alan mekanik zamanlayıcılar mahsullerin ihtiyaçlarının ayarlanması için geri bildirim sağlayan termostatik ve toprak sensörleri kontrollerle değiştirilebilir.

İdeal bir yetiştirme ortamını yönetmenin ve sürdürmenin zorluluklarını minimuma indirmeye yardımcı olan otomasyon sistemlerinin, kullanımları sırasında düzenli olarak kontrollerinin ve bakımlarının yapılması gerekmektedir. 

Mevcut sezon için ayarlanması gereken parametreler için önceki eğilimlilerinin not edilmesi ve kontrollerinin yapılıp karşılaştırılması önemlidir. Üretimdeki verimin ve düşük enerji kullanımımın sürekliliği için bakım periyotlarının takip edilmesi gerekmektedir.

Lego Greenhouse mühendislerinin yazılımını geliştirdiği sera otomasyonları ile üretim kaybınızı minimuma indirebilirsiniz. Hazır bir sera otomasyon paketinden ziyade tercihinize ve ihtiyaçlarınıza yönelik yazılım geliştirebiliyoruz.

whatsapp