post image

Sera Teknik Şartnamesi Nasıl Hazırlanır?

Sera teknik şartnamesi, seranın tasarımı, yapımı, kurulumu, işletimi ve bakımı ile ilgili tüm ayrıntıları içeren bir belgedir. Sera teknik şartnamesi, seranın ihtiyaçlarına ve kullanılacağı ortama uygun olarak hazırlanmalıdır.

Sera teknik şartnamesi hazırlanırken aşağıdaki konuların dikkate alınması önemlidir:

  1. Seranın tasarımı: Seranın yapımında kullanılacak malzemelerin tasarımı, seranın büyüklüğü, şekli, yapısı ve kapasitesi gibi konuların belirtilmesi gerekir.
  2. Seranın yapımı: Seranın yapımında kullanılacak malzemelerin kalitesi, seranın yapımında uygulanacak yöntemler ve işlemlerin belirtilmesi gerekir.
  3. Seranın kurulumu: Seranın kurulumu için gerekli olan araç ve gereçlerin belirtilmesi, seranın nerede ve nasıl kurulacağının açıklanması gerekir.
  4. Seranın işletimi ve bakımı: Seranın işletimi ve bakımı için gerekli olan kuralların ve işlemlerin belirtilmesi gerekir.
  5. Seranın amacı ve kullanım alanı: seranın kullanım amacına ve koşullarına uygun olarak tasarlanması ve yapılması önemlidir. Bu nedenle, sera teknik şartnamesi hazırlanırken, seranın kullanım amacı ve koşulları dikkate alınmalı ve bu konulara uygun bir şekilde tasarım ve yapımı gerçekleştirilmelidir. Örneğin, bir sebze yetiştirme serası için farklı bir tasarım ve teknik şartname gerekebilir, çiçek yetiştirme serası için ise farklı bir tasarım ve teknik şartname düşünülmelidir. Ayrıca, seranın yapılacağı bölgenin iklim koşulları da dikkate alınarak, seranın yapımı ve işletilmesi için gereken sistemler belirlenmelidir. Örneğın, ısıtma, havalandırma, nemlendirme, gübreleme ve sulama gibi sistemlerin tasarımı ve çalışma koşulları belirtilmelidir.
  6. Seranın güvenlik önlemleri: Seranın kurulacağı alanda kurumun veya işletmenin güvenlik personeli, bekçisi, güvenlik kamerasının olması önemli bir husustur. Sokak hayvanları, yabani hayvanlar ve çevresel risklerden arındırılmış bir ortamda sera kurulumu yapılmalıdır.
  7. Seranın enerji tasarrufu ve çevre dostu olmasına yönelik önlemler: Kurulacak serada kullanılacak motor, led lamba ve makinaların harcayacakları enerji hesaplanmalı ve buna göre bir işletme maliyeti ortaya konulmalıdır.

Sera teknik şartnamesi, projesi ve ihale dosyası hazırlatmak için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

whatsapp